samo za stručnu javnost - obaveštenje o registraciji

živa vakcina za živinu
(jednodnevne piliće, buduće roditelje i buduće nosilje)
koja je štiti od Salmonele Entheritidis i Typhimurium

Salmovac440 CEVA Salmovac440

vakcina je registrovana kod ALIMS-a kao gotov lek za veterinarsku upotrebu ATC: QI01AE01 EAN: 4049658005629 i izdaje se samo na recept veterinara.

IDT Dijagnostički kit

dijagnostički kit je registrovan kod ALIMS-a kao diferencijalno dijagnostički test kit u infektivnoj imunologiji - bakteriologiji i raspoloživ je ovlašćenim laboratorijama.